ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «κονσερβοποιημένες» λύσεις, αλλά μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει την καταλληλότερη λύση.

Με γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση, το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, τη μέγιστη ασφάλεια, με απόλυτη συνέπεια στους χρόνους και στον προϋπολογισμό, με εξασφαλισμένο service και υπηρεσίες after-sales, η Eco Energy είναι η ιδανική επιλογή για την επένδυσή σας.

     Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Αξιολόγηση του ακινήτου ως προς την καταλληλότητα εγκατάστασης (Φ/Β).
 • Εκπόνηση Τεχνικής Προμελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος
 •  Αξιολόγηση διαθέσιμου χώρου.
 • Χωροθέτηση
 • Εκτίμηση ηλιακής ακτινοβολίας και ενεργειακής απόδοσης συστήματος.
 • Εκπόνηση οικονομικής ανάλυσης ( business plan ).
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη ΔΕΔΔΗΕ για όρους σύνδεσης.
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλου για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας – άδειας εγκατάστασης – άδειας λειτουργίας
 • Εκπόνηση πλήρους μελέτης εφαρμογής της εγκατάστασης ( ηλεκτρολογικής, γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας).
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών υπογραφής σύμβασης με ΔΑΠΕΕΠ και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενεργοποίησης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, διαχείριση- επίβλεψη έργου, παράδοση του συνόλου του έργου (turn key) έτοιμο προς λειτουργία και σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ.
 • Συντήρηση , παρακολούθηση – διαχείριση μέσω τηλεπίβλεψης, αποκατάσταση βλαβών μετά την ολοκλήρωση του έργου και καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του, με τη χρήση ειδικών οργάνων μετρήσεων.
Scroll to Top