ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΓΚΑΙΡΗ ONLINE ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΑ & ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

 • Έλεγχος βέλτιστης απόδοσης της παραγωγής του έργου σας, μέσω συστήματος τηλεπίβλεψης με άμεση επέμβαση, σε περίπτωση ανίχνευσης προβλήματος (με τηλεειδοποίηση).
 • Εξαμηνιαία ή Ετήσια προληπτική συντήρηση, αναλόγως των απαιτήσεων και των αναγκών σας.
 • Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας, με νέα, σύγχρονα μεγαλύτερης απόδοσης (repowering).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΕ:

 • Αυτόνομα συστήματα με μπαταρία, σε εγκαταστάσεις χωρίς σύνδεση στο δίκτυο.
 • Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δηλαδή συνδυασμό φωτοβολταϊκού συστήματος με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ανεμογεννήτρια ή/ και με το κεντρικό δίκτυο.
 • Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, που λόγω της φύσεως των εφαρμογών και θέσεων εγκατάστασης, η αξιοπιστία τους είναι αδιαπραγμάτευτη.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ :

 • Έλεγχο και γραπτή αναφορά (report) με αναλυτική περιγραφή των προληπτικών εργασιών συντήρησης, καθώς και του συνόλου των επεμβάσεων για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών, σε περίπτωση μη εύρυθμης λειτουργίας.

Επιπλέον, το βιβλίο συντήρησης καλύπτει τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών και των κατασκευαστών/προμηθευτών του εξοπλισμού και εξασφαλίζει την πλήρη αποζημίωση σας ή αντικατάσταση σε πιθανή βλάβη.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

 • Τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του Φ/Β έργου σας.
 • Την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης σας και την αποφυγή απώλειας παραγωγής και εσόδων.
 • Την ελαχιστοποίηση της συχνότητας εμφάνισης βλαβών και δυσλειτουργιών στον εξοπλισμό, καθώς και του λειτουργικού κόστους.
 • Την επέκταση διάρκειας ζωής της εγκατάστασης σας.
 • Τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων προς τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες για διεκδίκηση αποζημιώσεων.
Scroll to Top